بیوتی پن

450,000 تومان

این قلم از درمان یون الکتریکی و کنترل میکرو رایانه برای از بین بردن لکه ، نقطه مول ، گرانول ، برآمدگی و خال کوبی ناخواسته به روش مؤثر ، بدون درد ، خونریزی ، بسیار بی خطر استفاده می کند.

در انبار موجود نمی باشد